Testiranje urina na psihoaktivne supstance

Testiranje urina na psihoaktivne supstance

Testiranje urina na psihoaktivne supstance (droge i alkohol)

Na testiranje je potrebno donijeti:

  • osobnu iskaznicu

Nije potrebno biti natašte.